Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Uacns-z

Četveroosovinska vagon cisterna Uacns-z namijenjena je za prijevoz rasutih materijala, materijala u prahu i sitnozrnatih materijala kao što su cement, vapno, kameno brašno, kaolin i drugih materijala granulacije do 3 mm.
Utovar vagona se obavlja slobodnim padom kroz otvore koji se nalaze na gornjem dijelu cisterne, a istovar pomoću zraka pod pritiskom kroz četiri otvora na donjem dijelu i s obje strane vagona.
Vagon je građen za gabarit prema UIC 505-1 i u svemu zadovoljava propise HŽ, UIC i RIV.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 4
Promjer kruga kotrljanja: 920 mm
Dužina preko odbojnika: 17140 mm
Dužina donjeg postolja: 15900 mm
Razmak centralnih svornjaka: 12100 mm
Maksimalna visina od GRT: 4310 mm
Promjer cisterne: 3000 mm
Dužina cisterne: 12960 mm
Volumen cisterne: 80 m3
Vlastita masa vagona: 26 t
Nosivost: 64 t
Maksimalno osovinsko opterećenje: 22,5 t
Najveća brzina: 120 km/h
Radijus krivine: 60 m
Tip okretnog postolja: Y 25 Lsd1

Vučni uređaj

Vučni uređaj je čelnog tipa prema UIC 520 i UIC 521, sa elastomerskom oprugom tipa RG 15 (TS-2), vlačnom kukom tipa B prekidne sile 1000 kN i kvačilom prekidne sile 850 kN.

Odbojni uređaj

Odbojni uređaj sastoji se od 4 odbojnika klase A (30 kJ) s pravokutnim sudarnim pločama prema UIC 526 i 527-1 i sa elastomerskom oprugom.

Kočna oprema

Vagon je snabdjeven ručnom i zračnom kočnicom koja odgovara UIC 540 - 545. Zračna kočnica GP-2x12" je automatska. Kočnica sadrži i mjenjački uređaj "putnički - teretni" te mehanički prebacivač "prazno-tovareno".
Kočno polužje je opremljeno sa dva automatska regulatora RSP-2A-H1-450. Na oba čela vagona postavljena je po jedna čelna slavina glavnog zračnog voda. Ugrađena su dva kočna cilindra 12" a glavni zračni vod je promjera 5/4".
Ručna kočnica je s vretenom i stožastim zupčanicima koja djeluje preko kočnog polužja na okretna postolja, a rukovanje je sa platforme.

Platforme, stepenice, rukohvati i držači signala

Na jednom kraju vagona nalazi se platforma s ogradom. Stepenice i rukohvati ugrađeni su prema UIC 535-1 i UIC 535-2.
Nosači bočnih i čelnih signala odgovaraju propisima UIC 532. Na vagonu su ugrađene 2 kuke za vuču prema UIC 536. Na bočnim stranicama vagona postavljen je po jedan okvir za listice.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a. Spremnik je obojen kameno bijelom bojom na bazi epoksidnih smola (RAL 7030).

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017