Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Shimmns-z

Vagon je namijenjen za prijevoz kolutova lima tovarenih u vodoravnom položaju a moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja. Za zaštitu je ugrađena cerada na nosačima s kotačićima kojom se zatvori vagon i zabravi cerada na čelima vagona. U gornjem dijelu cerade nalazi se antikondenzacijski sloj koji sprečava padanje kondenzata na kolutove lima.
Cerada u otvorenom položaju oslobađa 2/3 tovarne dužine vagona.

Vagon je opremljen sedlima za prihvat kolutova lima. Na sedlima je ugrađen mehanizam za osiguranje od bočnog pomicanja kolutova.

Vagon je izrađen prema UIC, RIV i TSI propisima.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 4
Dužina preko odbojnika: 12040 mm
Razmak centralnih svornjaka: 7000 mm
Širina tovarenja: 2400 mm
Opterećenje po osovini: 22,5 t
Vlastita masa vagona: 22 t ± 2%
Najveća nosivost: 68 t
Radijus krivine: 35 m
Najveća brzina tovarenog vagona: 100 km/h
Najveća brzina praznog vagona:   120 km/h
Tip okretnog postolja: Y 25 Ls1(K)

Postolje vagona

Postolje vagona je izrađeno sa vanjskim podužnim nosačima u zavarenoj izvedbi. Na gornjem dijelu postolja nalazi se pet sedala za smještaj kolutova lima. Postolje je izrađeno od čeličnih limova, valjanih i savijanih profila. Čelni dio postolja je prilagođen za ugradnju automatskog kvačila.

Okretno postolje

Okretno postolje je građeno za opterećenje po osovini od 22,5 t i opremljeno kočnim polužjem za režim "S". Okvir okretnog postolja je zavarena konstrukcija. Okretna zdjela i bočni klizači snabdjeveni su umetcima od poliamida.
Osovinski sklopovi su za opterećenje 22,5 t po osovini sa rukavcima Ø130 mm. Monoblok kotači su izvedbe BA 004 za kompozitne kočne papuče.

Vlačni uređaj

Vagon je opremljen vlačnim uređajem tipa RG 15 kukom 1000 kN i vijčanim kvačilom 850 kN.

Odbojni uređaj

Vagon je opremljen odbojnicima klase C, hoda 105 mm sa hidrauličnim umetkom. Odbojnička ploča je dimenzija 340 x 450 mm.

Kočna oprema

Vagon je opremljen pritvrdnom kočnicom kojom se rukuje sa razine pruge, te zračnom kočnicom tipa KE-GP-A-(K) 1x12" sa regulatorom kočnog polužja DRV 2-600. Glavni vod je 5/4" sa čelnim slavinama na oba kraja vagona. Kočni umetci su od kompozitnog materijala Cosid 810.

Cerada

Vagon je pokriven ceradom koja je učvršćena na glavne i pomoćne nosače koji su pokretni na vodilici po dužini vagona. Na čelima vagona se nalaze uređaji za zabravljivanje cerade.

Uzemljenje

Uzemljenje je izrađeno prema UIC 355.

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017