Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Sgnss-z

Vagon je izrađen za prijevoz velikih kontejnera i zamjenjivih rezervoara, prema UIC 571 - 4 izvedba 2a, te prema RIV i HŽ propisima.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 4
Promjer kruga kotrljanja: 920 mm
Razmak osovina u okretnom postolju: 1800 mm
Razmak centralnih svornjaka: 14200 mm
Dužina donjeg postolja: 18500 mm
Dužina preko odbojnika: 19740 mm
Najveća visina utovarene površine od GRT: 1155 mm
Najveća brzina kod osov. opterećenja 18 t: 120 km/h
Najveća brzina kod osov. opterećenja 22,5 t: 100 km/h
Tip okretnog postolja: Y 25 Ls(s)d1
Vlastita masa vagona: 20 t
Nosivost: 70 t
Maksimalno osovinsko opterećenje: 22,5 t
Nagibni kut prijelaznice trajekta
kod radijusa krivine 120 m:

Donje postolje

Donje postolje je zavarena čelična konstrukcija, koja se sastoji od dva uzdužna nosača tipa "riblji stomak" izvana, a koji su kroz poprečne nosače povezani u nosivi kostur. Na bočnim uzdužnim nosačima postavljene su preklopive konzole sa ISO osloncima kao i potrebne konzole za potporu tovarnih jedinica.
Postolje je predviđeno za ugradnju centralnog automatskog kvačila. U području osovinskih sklopova postavljeni su zaštitni limovi protiv iskri prema UIC propisima.

Okretna postolja

Okretno postolje je tipa Y 25 Ls(s)d1 s dva osovinska sklopa. Promjer kruga kotrljanja je 920 mm, a promjer rukavaca osovina 130 mm. Ugrađeni su ležajevi 130/240.

Vlačna sprema

Ugrađena je vlačna sprema s elastomerskom oprugom TS 2 tip RG15. Vijčano kvačilo je za 850 kN prekidne čvrstoće, a kuka za 1000 kN.

Odbojnici

Odbojnici su klase A prema UIC 526-1 sa elastomerskom oprugom, hodom 105 mm i nezakretljivim sudarnim pločama 340 x 450.

Ručna kočnica

Kočnica je izrađena u skladu sa zahtjevima SS režima. Zakretanjem ručnog kola kočnica djeluje preko kočnog polužja i 16 dvostrukih kočnih papuča na kotače. Regulator kočnog polužja kompenzira ukupno istrošenje.

Zračna kočnica

Na vagon je ugrađena zračna kočnica tipa GP-A sa rasporednikom, dva kočna cilindra od 16", pomoćni rezervoar od 250 litara te dva regulatora kočnog polužja.
Na okretnim postoljima su ugrađeni prekretni ventili za režime prazno - tovareno.
Na čelima vagona glavni vod završava sa po jednim spojnim crijevom i slavinom.

Stepenice, rukohvati i držači signala

Vagon je snabdjeven s dvije lijeve, dijagonalno postavljene stepenice prema UIC 535-2, rukohvatima kvačitelja te držačima signala prema UIC 532.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a.

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017