Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Hbis-z

Na remontirani trčeći stroj Gbs-z vagona i na rekonstruirano donje postolje ugrađuje se oprema da se dobije teretni vagon Hbis-z.

Na rekonstruirano donje postolje ugrađuju se dvije čelne stijene, srednji nosač i uski noseći krov, izrađeni od čeličnih profila i limova. Svi ugrađeni materijali su atestirani.

Dvoja klizna vrata ugrađena su sa svake strane vagona. Izrađena su od aluminijskih profila i limova. Odbravljivanje i zabravljivanje aluminijskih vrata obavlja se ručicom na čelu vagona. Prije zakretanja ručice potrebno je podići osigurač i osloboditi ručicu. Nakon odbravljivanja, vrata se mogu slobodno pokretati po vodilici duž vagona. Vagon je opremljen i mehanizmom koji onemogućava zakretanje ručice dok vrata nisu u krajnjem položaju za zatvaranje. Konstrukcijom i izborom materijala postignuto je da rukovanje vratima i polugom može obavljati jedna osoba.

Vagon Hbis-z namijenjen je za prijevoz stvari utovarenih u transportne sanduke, na palete ili pakiranih samostalno. Uski krov i veliki tovarni otvor 2760 x 6280 mm doprinose brzini i jednostavnosti utovara i istovara.

Vagon je rađen po UIC, RIV i HŽ propisima, a svi novoizgrađeni dijelovi maksimalno su unificirani sa dijelovima koji se ugrađuju u Hbis-z vagone kod novogradnje.

Vagon je identičan Hbills-z vagonu dobivenom rekonstrukcijom Gbs-z vagona s tim što ovaj nema pregradne stijene.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 2
Dužina preko odbojnika: 14020 mm
Promjer kotača na krugu kotrljanja: 920 mm
Visina vagona: 4270 mm
Max. širina: 3060 mm
Dužina prostora za teret: 12780 mm
Širina prostora za teret: 2900 mm
Volumen prostora za teret: 93 m3
Površina prostora za teret: 37 m2
Otvor za utovar: 6280 x 2760 mm
Visina poda od GRT: 1230 mm
Vlastita masa vagona: 15 t ± 8%
Nosivost: 25 t
Radijus krivine: 75 m
Max. brzina: prazan/tovaren: 120/100 km/h
Razmak osovina: 8000 mm

Osovinski sklop

Vagon je opremljen osovinskim sklopom prema UIC 510-1 i UIC 813-1 s monoblok kotačima promjera 920 mm na krugu kotrljanja po UIC 812-3. Promjer rukavca je 120 mm po UIC 811. Kućišta ležaja su opremljena s valjkastim ležajima WJ 120 x 240 i WJP 120 x 240 po UIC 514-1.
Ovješenje vagona izvedeno je s lisnatim oprugama, presjeka lista 16 x 120 za 20-tonsko opterećenje, koje su ovješene preko dvostrukih karika prema UIC 517.

Donje postolje

Donje postolje Hbis-z vagona je geometrijski nepromijenjeno pa su njegove statičke i dinamičke karakteristike iste kao na vagonu Gbs-z. Podužne stranice donjeg postolja su prilagođene za ugradnju, otvaranje i zatvaranje bočnih vrata.
Na postolje je moguće ugraditi automatsko kvačilo prema UIC 530-5.

Vlačna sprema

Vlačna sprema je čelnog tipa prema UIC 520 i 521. Opruga je elastomerska tip St 9-2, hod opruge 60 mm.

Odbojnici

Odbojnik je prema UIC 526-1 klase A sa elastomerskom oprugom. Odbojna ploča je promjera 450 mm. Hod odbojnika je 105 mm. Visina odbojnika na praznom vagonu je 1060 ± 5 mm, a pri max. opterećenju ne manja od 970 mm od GRT-a.

Kočna oprema

Vagon je opremljen automatskom kočnicom s komprimiranim zrakom tipa OERLIKON i odgovara UIC 540 do 544. Ugrađen je rasporednik tipa ESt3f, kočni cilindar 12" i regulator kočnog polužja SABDRV 2A 450. Po jedna grana (5/4") glavnog voda s obje strane vagona opremljena je čelnom slavinom. Kočnica je s ručnim prebacivačem prazno - tovareno. Vagon ima ugrađenu pritvrdnu kočnicu.

Pod vagona

Pod vagona je izrađen od jelovih dasaka prema propisu UIC 844-1 i iznad kotača je zaštićen limom debljine 2 mm.

Stepenice, držači, nosači signala, okvir za listice i kuke za povlačenje

Stepenice i držači odgovaraju UIC 535-1, nosači signala UIC 532. Okviri za listice UIC 575, a kuke za povlačenje UIC 536.

Uzemljenje

Uzemljenje je izrađeno prema UIC 355.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a.

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017