Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Faccns

Vagon je namijenjen za prijevoz pijeska granulacije 0-2,0 mm, šljunka granulacije 8-20 mm te šljunka granulacije 18-32 mm, u rinfuzi, otpornih na atmosferske utjecaje.

Utovar tereta obavlja se preko otvora na gornjem dijelu sanduka, a istovar se obavlja izvan tračnica, preko dva zasuna (sa svake bočne strane vagona), kao i fiksnih i pomoćnih lijevaka smještenih na donjem dijelu sanduka.

Po konstrukciji, izradi i opremi vagon odgovara važećim propisima TSI, UIC, AVV.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 4
Duljina preko odbojnika: 14000 mm
Razmak centralnih svornjaka: 9200 mm
Visina vagona od GRT: 4095 mm
Tovarna duljina sanduka: 11995 mm
Tovarna širina sanduka: 1600 mm
Volumen sanduka vagona: 53 m3
Osovinsko opterećenje: 22,5 tone
Vlastita masa vagona: 21 tona
Nosivost: 69 tona
Najveća brzina, tovaren: 100 km/h
Najveća brzina, prazan: 120 km/h
Tip okretnog postolja: Y27Lsi(f) i Y27Lsi

Postolje vagona

Postolje vagona je izrađeno u zavarenoj izvedbi od limova, presavijenih i valjanih profila u kvaliteti S355J2+N i zajedno sa sandukom čini noseću strukturu vagona. Čelni dio postolja prilagođen je za ugradnju automatskog kvačila.

Okretno postolje

Okretno postolje je građeno za opterećenje po osovini od 22,5 t u zavarenoj izvedbi bez čelnog poprečnog nosača. Okretna zdjela je opremljena samopodmazujućim nemetalnim umetkom, bočni klizači su ogibljeni.

Vlačni uređaj

Vagon je opremljen vlačnim uređajem tipa RG 20, kukom 1500 kN i vijčanim kvačilom 1350 kN.

Odbojni uređaj

Vagon je opremljen odbojnicima klase A (40 kJ), hoda 105 mm. Odbojnička ploča je dimenzija 340 x 450 mm.

Kočna oprema

Vagon je opremljen zračnom kočnicom tipa KE-CFCB.

Glavni vod je 5/4" sa čelnim slavinama na oba kraja vagona. Vagon je opremljen pritvrdnom kočnicom koja se nalazi u sklopu jednog Y27Lsi(f) okretnog postolja.

Sanduk vagona

Sanduk vagona je samonoseća konstrukcija prizmatičnog oblika ojačana ukrućenjima po bočnim i čelnim stranicama.

Na gornjem dijelu sanduka nalazi se otvor za utovar, a donji dio sanduka je podijeljen na dva dijela gdje su smješteni zasuni za istovar.

Mehanizam za istovar

Mehanizam za istovar se sastoji od dva zasuna sa svake bočne strane vagona koji se otvaraju/zatvaraju pomoću pneumatskog mehanizma. Moguće je otvaranje/zatvaranje svakog zasuna pojedinačno ili po dva istovremeno, sa jedne bočne strane vagona. Otvaranje/zatvaranje zasuna može biti regulirano ili prekinuto u svakom trenutku otvaranja/zatvaranja. Rukovanje istim obavlja se sa čelne platforme vagona a svaka bočna strana vagona ima poseban upravljački ormar.

Stepenice, rukodrži i platforme vagona

Vagon je opremljen stepenicama i rukodržima prema UIC 535-2 i kukama za povlačenje prema UIC 536.

Na jednom čelu vagona nalazi se platforma sa koje se rukuje mehanizmom za otvaranje/zatvaranje zasuna, kao i ljestve za kontrolu tovara.

Uzemljenje

Uzemljenje je izrađeno prema propisima UIC 533.

 

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017