Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Tenk M-84

Konceptualno, tenk M-84 je utemeljen na ruskom tenku T-72 i zadržava njegove osnovne značajke: najveći primjenjeni kalibar topa i učinkovito streljivo, automatski punjač topa, malu masu i nisku siluetu te dobru zaštitu.
Istovremeno, tenk M-84 predstavlja evoluciju baznog tenka T-72 u sustavima i značajkama u kojima je T-72 tehnički inferioran prema zapadnim tenkovima: novi, suvremeni sustav za upravljanje paljbom, modificirani motor veće snage, nova radio-oprema i novi NBC detektor.

Opravdanost ovog pristupa koncipiranju tenka M-84 u cijelosti potvrđuju kasniji zahvati na modernizaciji tenkova T-72 provedeni u više zemalja te realna ratna iskustva sa tenkovima M-84.

Strukturno, M-84 familiju tenkova čine:
Linijski tenk (Main Battle Tank): M-84, M-84A, M-84AB, M-84A4
Navigacijski tenk (Navigation Tank): M-84ABN
Zapovjednički tenk (Command Tank): M-84ABK
Tenk za izvlačenje (Recovery Vehicle): M-84AI i M-84ABI

Tenk M-84A - Značajke

Tenk M-84A je borbeno vozilo mase 42 t, s tročlanom posadom (zapovjednik, ciljač i vozač), dužine 9530 mm (s topom naprijed), širine 3590 mm, visine 2190 mm, klirensa 470 mm i nominalnog tlaka na tlo 0,813 bara.

Osnovno naoružanje tenka M-84 je glatkocijevni top kalibra 125 mm, sa područjem djelovanja po smjeru 360° te -6°13' / +13°47' po visini.

Brzinu paljbe 8 zrna u minuti, maksimalnog dometa do 10 km omogućuje sustav za automatsko punjenje topa sa 22 metka u okretnom transporteru i automatskim izborom vrste streljiva. Bojni komplet topa, sastavljen od tri vrste streljiva, čine 42 dvodijelna metka:
Eksplozivno-rasprskavajući (TF, HE), namijenjen uništenju lako utvrđenih objekata, neborbenih vozila i pješaštva, mase 33 kg, početne brzine 850 m/s i daljine ciljanja 6000 m.
Kumulativni (KM, HEAT), namijenjen za protuoklopnu borbu, mase 29 kg, početne brzine 905 m/s i daljine ciljanja 4000 m.
Potkalibarni (PK, AP-FSDS), namijenjen za protuoklopnu borbu, mase 19,7 kg, početne brzine 1785 m/s i daljine ciljanja 4000 m.

Strojnica PKT, kalibra 7,62 mm, spregnuta je s topom, sa daljinom ciljanja 1800 m ostvaruje realnu brzinu paljbe 250 metaka/min. a bojni komplet čini 2000 metaka. Protuzrakoplovna strojnica NSV kalibra 12,7 mm, postavljena na kupolicu zapovjednika i ručno upravljiva 360° po smjeru te -5° / +75° po visini, sa daljinom ciljanja 2000 m ostvaruje realnu brzinu paljbe 680 do 800 metaka/min, a bojni komplet čini 360 metaka.

Od ostalog naoružanja, u tenku se nalaze signalni pištolj, ručne bombe i osobno naoružanje posade.

Stabilizacija linije ciljanja te postavljanje topa u definirani položaj u prostoru ostvarena je sustavom za upravljanje paljbom (SUP) koji omogućuje ciljanje pokretnih ciljeva u pokretu, danju i noću i u svim vremenskim uvjetima. Na tenkovima M-84A4 je primjenjen SUP OMEGA-84 a na ostalim modelima je u uporabi SUV-M-84. Međusobna kompatibilnost je na razini sustava.

SUP je automatski elektro-hidraulički sustav sa stabilizacijom u dvije ravnine koji omogućuje pokretanje topa po visini brzinom do 70 mrad/s i po smjeru do 285 mrad/s sa točnošću 0,2 mrad/s. Ključni dio SUP je stabilizirana dnevno-noćna ciljnička sprava, sa integriranim dnevnim kanalom, noćnim kanalom s pasivnim pojačalom slike II generacije i laserskim daljinomjerom dometa 10000 m i točnosti 10 m.

Balističko računalo obrađuje ulazne podatke (daljinu cilja, meteo-balističke podatke, upravljačke signale, početnu brzinu, podatak o srednjem pogotku, vrstu streljiva i signale sa žiro-bloka) i temeljem toga izračunava balističke elemente za upravljanje topom i postavljanje dozvole opaljenja. Dnevno-noćna zapovjednička sprava sadrži noćni kanal sa pojačalom slike II generacije i omogućuje zapovjedniku akviziciju ciljeva i prioritetnu kontrolu.

Zaštita

Antibalistički kutevi višeslojno konfigurirane prednje ploče tijela tenka te snažan čeoni dio kupole sa silikatnim umetkom, pružaju visoku razinu zaštite od kumulativnih i kinetičkih projektila. Dodatna protukumulativna zaštita je izvedena bočnim štitnicima na tijelu i vanjskom opremom na kupoli. U usporedbi sa suvremenim zapadnim tenkovima, tenk M-84 zbog niske siluete ima manju prednju površinu i čini 15-20% manji cilj. Razina protukumulativne zaštite može biti znatno povećana primjenom eksplozivnog reaktivnog oklopa. U cilju maskiranja tijekom bojnih aktivnosti, tenk M-84 koristi uređaj za stvaranje dimne zavjese i sustav za izbacivanje dimnih kutija. Integrirani sustav zaštite posade i opreme čine automatski uređaj za gašenje požara, sustav za nuklearno-kemijsko-biološku detekciju te uređaj za hermetizaciju i filtroventilaciju prostora posade tenka.

Pokretljivost i cross-country svojstva

Tenkove M-84 familije pokreće 12-cilindrični, četverotaktni, višegorivi, vodom hlađeni turbo-prihranjivani diesel motor, snage 574 kW (780 KS) za M-84 inačicu ili 735 kW (1000 KS) za inačice M-84A i M-84AB.

Transmisija je mehanička, sa multiplikatorom i dva mjenjača sa bočnim prijenosnicima, 7 brzina naprijed i jednom natrag te hidrauličnim upravljanjem. Ovješenje je neovisno, s torzionim vratilima i hidrauličnim amortizerima. Uz specifičnu snagu 17,5 kW/t, tenk M-84A savladava uspon do 58%, bočne nagibe do 47%, vertikalni zid do 0,85 m te rovove do 2,8 m širine. Vodene prepreke do 1,8 m dubine tenk savlađuje bez pripreme, a duboki gaz do 5 m dubine uz 20-minutnu pripremu.

Komunikacijska oprema

Uređaj za međusobni razgovor (Intercom) omogućuje komunikaciju članova posade i vanjsku vezu primopredajnikom. Tenkovi M-84 i M-84A su opremljeni konvencionalnim FM UKV primopredajnikom, frekvencijskog opsega 20-79,975 MHz i dometa do 20 km. Tenk M-84AB je opremljen najsuvremenijim, otpornim na ometanje, UKV primopredajnicima sa uskopojasnim i širokopojasnim frekvencijskim skakanjem (100 hops/s), frekvencijskog opsega 30-87,975 MHz (RACAL Jaguar V).

Zapovjednički tenk M-84ABK ima dodatni KV SSB/AM uređaj sa frekvencijskim opsegom 1,6-29,999 MHz i vanjski generator napajanja snage 1 kW.

Specijalni uređaji i dodatna oprema

Tenkovi familije M-84 su opremeljeni uređajima za motrenje, priborom za podvodnu vožnju, opremom za samoukopavanje, individualnim kompletom alata i pribora te mogućnošću priključka čistača mina. Navigacijski tenk M-84ABN je opremljen zemaljskim navigacijskim sustavom TELDIX. M-84AI i M-84ABI su tenkovi za izvlačenje (Recovery Vehicle) sa svom konvencionalnom opremom koju koriste vozila ove vrste.

 

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017