Početna stranica Profil tvrtke Lokacija QA sustav Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Sustav osiguranja kakvoće

Potvrda o provedbi audita prema certifikatima EN ISO 9001, EN ISO 14001 i BS OHSAS 18001Sustav osiguranja kakvoće uspostavljen je kroz proizvodnju tenka, dokumentarno je u potpunosti pokriven i usuglašen sa međunarodnim standardom serije ISO 9001.
ĐĐ Specijalna vozila d.d. je prva tvornica u Republici Hrvatskoj koja raspolaže certifikatom ISO 9001 na polju razvoja, projektiranja, proizvodnje i održavanja specijalnih vozila i opreme vojne namjene te građevinskih strojeva i čeličnih konstrukcija. Certifikacijski audit je obavio RW TÜV Essen. U uvjetima tržišnih odnosa u proizvodnji i uz sve veću domaću i inozemnu konkurenciju, jasno je da čimbenik kakvoće, uz cijenu i rokove izručenja, igra važnu ulogu u ostvarivanju uspjeha tvrtke na tržištu. U skladu sa ovakvim uvjetima definirani su politika i ciljevi kakvoće koji predstavljaju dio cjelovite politike i ciljeva poslovanja Društva.

Politika kakvoće zasniva se na slijedećim načelima:

  • kakvoća proizvoda i usluga trajni je zadatak svih poslovnih i proizvodnih struktura na svim razinama u Društvu, na osnovu čije realizacije se moraju ispunjavati zahtjevi i očekivanja kupca/naručitelja,
  • potrebno je uspostaviti apsolutno točne i ispravne zahtjeve za kakvoću, a u proizvodnom procesu raditi točno u skladu s tim zahtjevima,
  • proizvodi se moraju i prvi put kvalitetno izraditi, jer se na taj način izbjegavaju dodatni troškovi u serijskoj proizvodnji,
  • odgovornosti i ovlaštenja za kakvoću moraju biti jasno definirani i bezuvjetno ispunjeni u svim fazama osiguranja kakvoće proizvoda,
  • stalnim i pravilnim usmjeravanjem kadrovske politike osiguravaju se kreativnost i kakvoća rada na području osiguranja kakvoće proizvoda, a financijskom politikom osiguravaju se pravovremena ulaganja u optimalne programe za unapređenje kakvoće,
  • zbog važne uloge kakvoće i ocjene učinkovitosti sustava kakvoće, periodički se mora vršiti interna provjera sustava kakvoće, AUDIT.

Ciljevi kakvoće su slijedeći:

  • postizanje kakvoće i pouzdanosti proizvoda kroz ostvarenje zahtjeva u svim fazama razvoja, proizvodnje i uporabe proizvoda, uz udovoljavanje zahtjevima projekta, propisa i normi, te ugovora između Društva i kupca/naručitelja,
  • postizanje ekonomične kakvoće uz učinkovito korištenje raspoloživih kapaciteta uz najmanje moguće troškove, uz stalnu primjenu suvremenih metoda i oprema za osiguranje kakvoće i pouzdanosti proizvoda, poboljšanje kakvoće u svim aktivnostima i funkcijama Društva te upravljanje kakvoćom na osnovu informacijskog sustava kojim je moguće pratiti trendove i troškove kakvoće, stimulirati dobru kakvoću, definirati uzroke loše kakvoće i poduzimati korektivne aktivnosti za poboljšanje kakvoće,
  • kroz zadovoljavanje kupca/naručitelja, proizvodi Društva trebaju služiti kao referenca za buduće poslove koji će osigurati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu. Politiku i ciljeve kakvoće utvrđuje i donosi Uprava i rukovodstvo ĐĐ Specijalna vozila, uz istovremeno sudjelovanje i poduzimanje potrebnih mjera da se ta politika i ciljevi prihvate, provode i da se od njih ne odstupa.

Provođenje prihvaćene politike i ciljeva kakvoće ostvaruje se i dokumentira kroz Priručnik za kakvoću za izabrani model sustava kakvoće prema normi ISO 9001 (odnosno EN 29001), kojeg čine organizacijska struktura, ovlaštenja i odgovornosti, postupci, aktivnosti, mogućnosti i sredstva za provođenje osiguranja kakvoće. Prikazana politika i ciljevi kakvoće čine osnovu za planiranje, provođenje i dokumentiranje svih aktivnosti na trajnom unapređenju kakvoće proizvoda i usluga u ĐĐ Specijalna vozila.

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 11.04.2016