Početna stranica Profil tvrtke Lokacija QA sustav Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Sustav osiguranja kakvoće

certifikat ISO 9001Sustav osiguranja kakvoće uspostavljen je kroz proizvodnju tenka, dokumentarno je u potpunosti pokriven i usuglašen sa međunarodnim standardom serije ISO 9001.
ĐĐ Specijalna vozila d.d. je prva tvornica u Republici Hrvatskoj koja raspolaže certifikatom ISO 9001 na polju razvoja, projektiranja, proizvodnje i održavanja specijalnih vozila i opreme vojne namjene te građevinskih strojeva i čeličnih konstrukcija. Certifikacijski audit je obavio RW TÜV Essen. U uvjetima tržišnih odnosa u proizvodnji i uz sve veću domaću i inozemnu konkurenciju, jasno je da čimbenik kakvoće, uz cijenu i rokove izručenja, igra važnu ulogu u ostvarivanju uspjeha tvrtke na tržištu. U skladu sa ovakvim uvjetima definirani su politika i ciljevi kakvoće koji predstavljaju dio cjelovite politike i ciljeva poslovanja Društva.

Politika kakvoće zasniva se na slijedećim načelima:

  • kakvoća proizvoda i usluga trajni je zadatak svih poslovnih i proizvodnih struktura na svim razinama u Društvu, na osnovu čije realizacije se moraju ispunjavati zahtjevi i očekivanja kupca/naručitelja,
  • potrebno je uspostaviti apsolutno točne i ispravne zahtjeve za kakvoću, a u proizvodnom procesu raditi točno u skladu s tim zahtjevima,
  • proizvodi se moraju i prvi put kvalitetno izraditi, jer se na taj način izbjegavaju dodatni troškovi u serijskoj proizvodnji,
  • odgovornosti i ovlaštenja za kakvoću moraju biti jasno definirani i bezuvjetno ispunjeni u svim fazama osiguranja kakvoće proizvoda,
  • stalnim i pravilnim usmjeravanjem kadrovske politike osiguravaju se kreativnost i kakvoća rada na području osiguranja kakvoće proizvoda, a financijskom politikom osiguravaju se pravovremena ulaganja u optimalne programe za unapređenje kakvoće,
  • zbog važne uloge kakvoće i ocjene učinkovitosti sustava kakvoće, periodički se mora vršiti interna provjera sustava kakvoće, AUDIT.

Ciljevi kakvoće su slijedeći:

  • postizanje kakvoće i pouzdanosti proizvoda kroz ostvarenje zahtjeva u svim fazama razvoja, proizvodnje i uporabe proizvoda, uz udovoljavanje zahtjevima projekta, propisa i normi, te ugovora između Društva i kupca/naručitelja,
  • postizanje ekonomične kakvoće uz učinkovito korištenje raspoloživih kapaciteta uz najmanje moguće troškove, uz stalnu primjenu suvremenih metoda i oprema za osiguranje kakvoće i pouzdanosti proizvoda, poboljšanje kakvoće u svim aktivnostima i funkcijama Društva te upravljanje kakvoćom na osnovu informacijskog sustava kojim je moguće pratiti trendove i troškove kakvoće, stimulirati dobru kakvoću, definirati uzroke loše kakvoće i poduzimati korektivne aktivnosti za poboljšanje kakvoće,
  • kroz zadovoljavanje kupca/naručitelja, proizvodi Društva trebaju služiti kao referenca za buduće poslove koji će osigurati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu. Politiku i ciljeve kakvoće utvrđuje i donosi Uprava i rukovodstvo ĐĐ Specijalna vozila, uz istovremeno sudjelovanje i poduzimanje potrebnih mjera da se ta politika i ciljevi prihvate, provode i da se od njih ne odstupa.

Provođenje prihvaćene politike i ciljeva kakvoće ostvaruje se i dokumentira kroz Priručnik za kakvoću za izabrani model sustava kakvoće prema normi ISO 9001 (odnosno EN 29001), kojeg čine organizacijska struktura, ovlaštenja i odgovornosti, postupci, aktivnosti, mogućnosti i sredstva za provođenje osiguranja kakvoće. Prikazana politika i ciljevi kakvoće čine osnovu za planiranje, provođenje i dokumentiranje svih aktivnosti na trajnom unapređenju kakvoće proizvoda i usluga u ĐĐ Specijalna vozila.

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 26.08.2015